Tre katter små

Tre katter små så redde så de mjauet høyt i kor: «Nå har vi mistet vantene. Å mor! Å mor! Å mor!» «Har dere mistet vantene? Så slemme dere er! Nå blir det ingen grøt å få. Nei! Nei! Nei!»

Tre katter små så kjekke så de mjauet høyt i kor: «Nå har vi funnet vantene. Å mor! Å mor! Å mor!» «Har dere funnet vantene? Så snitte dere er! Nå skal det snart bli grøt å få. Ja! Ja! Ja!»

Tre katter små så triste så de mjauet lavt i kor: «Nå har vi sølt på vanten. Å mor! Å mor! Å mor!» «Har dere sølt på vantene? Så slemme dere er! Jeg fanger ingen mus i kveld. Nei! Nei! Nei!»

Tre katter små så glade så de mjauet lavt i kor: «Nå har vi vasket vantene. Å mor! Å mor! Å mor!» «Har dere vasket vantene? Så flinke dere er! Nå fanger jeg den mus der. Hutsj! Hutsj! Hutsj!»

Rim og Regler