Ti små spøkelser

Ti små spøkelse dei ville ut på ski. Den eine gikk seg vill, så var det berre ni.

Ni små spøkelse dei satte seg på potte. Den eien datt nedi, så var dei berre åtte.

Åtte små spøkelse dei spøkte for ein tjuv Men tjuven stjal den eine, så var dei berre sju.

Sju små spøkelse dei møtte ei heks. Heksa tok den eine, så var dei berre seks.

Seks små spøkelse dei sklei på en lem. Den eine braut beinet, Så var dei berre fem Fem små spøkelse dei klatra i eit tre, den eine datt ned, Så var dei fire der.

Fire små spøkele Dei leste i ABC. Den eine, den forlas seg, Så var dei berre tre.

Tre små spøkele dei ville ut å ro. Så drukna den eine Så var dei berre to.

To små spøkele dei klaga: Kjære vene! Vips, så kvarv den eien, så var det eitt åleine.

Eitt lite spøkele det var så redd for meg. Det skrik så høgt av redsel,

  • så rømde det sin veg.

Rim og Regler