Finger regle

Den første ville lirke, den andre ville pirke, den tredje ville steke, den fjerde ville leke, den femte, den lill, lill, lill Vil også hjelpe til.

Den første lille grisen fikk lov til å gå på isen. Den andre lille grisen fikk lese avisen. Den tredje lille grisen fikk jakka til polisen.

Den fjerde lille grisen fikk slått av litt på prisen. Den femte lille grisen Fikk bare slutte visen, og visen slutter her. Og derfor kan den aldri bli lenger en den er.

Rim og Regler